Miljöpolicy

OWASTER.SE ägs och drivs av Alba Service AB. Vi på Alba Service AB är engagerade i miljömedvetet, avfallsfritt liv och hållbar utveckling. INTE bara ordens nivå utan också vårt dagliga arbete.

För närvarande är företagets två huvudsakliga aktiviteter är golvvård, ekologisk städning och produktion och distribution av ekologiska, miljövänliga produkter som ersätter engångsprodukter i hushållet.

 

De aspekter som vi alltid har i åtanke i vårt dagliga arbete är följande:

  1. Sortiment: Våra produkter kommer uteslutande från svenska eller europeiska tillverkare. Vi använder endast certifierade miljövänliga och fair trade råvaror till våra produkter. 
  2. Redskap, och råvaror: Vid urvalet - förutom kvalitet och ergonomi - den viktiga aspekten är att de måste vara miljövänliga, återvinningsbara eller komposterbara.
  3. Rengöringsprodukter: måste vara miljövänliga och biologiskt nedbrytbara.
  4. Emballage: Vi återanvänder allt emballage, såväl som wellpapp, kartonger och packpapper (ej plast). Vi packar våra försändelser med tejp av återvunnet papper 
  5. Arbetsplats: Våra förbrukningsartiklar är miljövänliga i den mån det är möjligt. Vi källsorterar vår avfall. Vi har gjort ett aktivt miljöval att undvika reklam i brevlådan och pappersfakturor då det kommer på e-post.
  6. Medarbetare: samtliga medarbetare är medvetna om och informerade om vår miljöpolicy och hur denna påverkar det dagliga arbetet.
  7. Vi följer gällande lagar och andra krav som vi berörs av.
  8. Vi hoppas att genom vårt miljöarbete ökar vi miljömedvetenheten även hos våra kunder och leverantörer.Följ med oss på vägen mot en hållbar värld ♡.