Klimatlöfte

Vi städar upp efter oss själva

E-handelsleveranser har en koldioxidavtryck. Därför stöder vi innovativa företag som tar bort koldioxid från luften.

Tillsammans har deltagande företag...

  • Tagit bort tusentals ton koldioxid från atmosfären
  • Tillhandahållit koldioxidneutral frakt för mer än tio miljoner beställningar

Så här fungerar det: För varje beställning vi tar emot används en formel för att beräkna de uppskattade utsläppen från frakten. Baserat på dessa uppskattningar går en del av vår intäkt till koldioxidavlägsningsföretag som har granskats av forskare från  Carbon Direct.  Dessa företag använder pengarna för att ta bort så mycket koldioxid som våra leveranser skapade. Eventuella extra medel går till vidareutveckling av koldioxidavlägsningstekniker.

Låt oss träffa några av företagen som tar bort våra fraktutsläpp.

Grassroots Carbon

Video preview unavailable in editor.
 
Grassroots Carbon hjälper ranchägare att ändra markförvaltningspraxis för att förbättra mark- och ekologisk hälsa, vilket fångar och lagrar mer kol i marken.

Mast Reforestation

Drones over a forest
Mast Reforestation kombinerar beprövade skogsförvaltningsmetoder med ny teknik för att återväxa friska, motståndskraftiga skogar som förlorats till skogsbränder. Masts tjänster inkluderar fröinsamling, plantodling, återplanteringstjänster och finansiering baserad på högkvalitativa koldioxidavlägsningskrediter.

Kontakta oss här: