Hur kan jag bli en medveten konsument?

Hur kan jag bli en medveten konsument?
I och med hur du använder dina pengar lägger du din röst vid varje köp för eller emot något.

Tänk på det nästa gång 😉

Vad är medveten shopping?

Vi tycker att medveten shopping idag borde betyda mer än att representera och genomdriva våra egna rättigheter och intressen. Det är viktigt att vara etiskt och miljömedvetet, vilket innebär att vi tar hänsyn till andra utöver oss själva. Som medvetna konsumenter försöker vi fatta konsumentbeslut som inte bara är bra för oss utan också för världen runt omkring oss, även på lång sikt.

Varför är viktigt a vara medvetna shoppare?

Ekonomin men också samhället, är till stor del organiserad kring och bygger på vår konsumtion. Företagen försöker lista ut och påverka vad konsumenterna vill, detta är nyckeln till framgång. Reklam och kommersiella medier har i dag stor inverkan på vad vi tycker och hur vi ser världen.

Vi, medvetna shoppare, försöker se bortom dimman och tänka på vad vi ska göra när vi köper den här eller den där produkten. Vad är den verkliga innebörden och värdet av den produkten? Med vårt köp kanske vi stöder barnarbete eller annat mänskligt lidande i ett avlägset land? Eller producerar vårt köp mer utsläpp och avfall i förhållande till det lilla nöjet som det ger oss? Eller tvärtom: produkten vi väljer inte bara är hälsosam utan också produceras på ett miljövänligt sätt; och tillverkas av ett lokalt företag som sticker ut med sitt ansvarsfulla beteende?

Dagens ekonomi är inte ekologiskt hållbar. Vi tar för mycket material och energi ur vår miljö och släpper ut för mycket föroreningar och avfall, vilket orsakar irreversibla ekologiska skador. Tro inte att det som händer långt ifrån oss eller tillståndet i världens miljö inte kommer att påverka oss! Globalisering innebär inte bara att långtgående produkter når oss utan vi ska också möta de dramatiska sociala eller miljömässiga konsekvenserna.

Vad kan vi göra?

Vi kan ändra på det! Tänk inte att vi är hjälplösa! Vi kanske inte kan göra mycket ensamma, men om vi vill kommer våra handlingar att kompletteras med andras, vi kan gå långt. Det kan till och med vara så att det känns bra att göra rätt sak oavsett vad andra gör ...

Det är vår personliga övertygelse att dagens ekonomi och konsumtionen måste förändras fundamentalt för att vara socialt och ekologiskt hållbart. Därför kan alla göra det på olika sätt för förändring. Men alla handlar, och våra pengar är en omröstning - oavsett om vi gillar det eller inte.

Vi skapade vår webbutik för att ge dig möjlighet att handla etiskt och miljömedvetet. Och medveten shopping kräver inte bara engagemang utan ger också glädje 🙂

Tillbaka till blogg